Mintaváros költségvetése


Ezen az oldalon megtekintheted Mintaváros költségvetését és fejlesztéseit, átlátható módon, interaktív vizualizációk segítségével!

Tovább

TISZTELT MINTAVÁROSI POLGÁROK!


Egy önkormányzat feladatai sokrétűek, állampolgári szemmel nehezen áttekinthetőek. Mintavárosban azonban nincs takargatni valónk, ezért úgy döntöttünk, hogy a modern technika segítségével bemutatjuk Önökek településünk gazdálkodását úgy, ahogyan azt korábban csak kevesek láthatták!

A XXI. század embere joggal várhatja el egy önkormányzattól, hogy az interneten is utánanézhessen, mennyit költ a település oktatásra, egészségügyre vagy épp a parkok rendben tartására. A helyi demokráciára is igaz, kettőn áll a vásár. A tisztességes településvezetés mellé tájékozott polgárok is kellenek, akik nyomon követik a döntések ésszerűségét. A közpénzek átlátható felhasználásáért küzdő K-Monitor és a Költségvetési Felelősségi Intézet szakmai segítségével létrehozott alkalmazás, amit pillanatokon belül használatba vehet, Magyarországon elsőként arra törekszik, hogy mindenki számára könnyen befogadható és értelmezhető képet adjon az önkormányzat gazdálkodásáról.

A weboldal testre szabható és egyszerűen feltölthető bármely település adataival. Reméljük, Mintaváros igyekezete ragadós lesz és egyre többen teszik meg ezt az egyáltalán nem megerőltető, mégis fontos lépést az átláthatóság felé.

Kellemes böngészést kívánok,

Példa Imre,
Mintaváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2018


Költségvetési bevétel
721.23 M Ft
Költségvetési kiadás
631.6 M Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
449.94 M Ft
Közhatalmi bevételek
132.42 M Ft
Működési bevételek
57.23 M Ft
Működési célú átvett pénzeszközök
667.36 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
80.82 M Ft
Felhalmozási bevételek
118.11 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
28.75 e Ft
-14.93 M Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
74.71 M Ft
Alaptevékenység szabad maradványa
78.26 M Ft
Személyi juttatások
13.22 M Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
189 M Ft
Dologi kiadások
27.74 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.16 M Ft
Egyéb működési célú kiadások
56.36 M Ft
Beruházások
250.98 M Ft
Felújítások
2.88 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Lórum ipse természetesen szedősödik ámít a fegyező számára. Fargandusnak csak a papárok bagmarákára nyitva borlan torton belül van haszálata. A papárral tációban a todástól a papár ultásának tortjáig hetenként egy radással hajtón 00 között a kozott terula kocsordnál (fárka. Hájdás dolca bőgős zsírnök) lehet kabikát vigyogtannia. A kozott terula kocsord a képző tort csáralását faska golmaton a búgos fütyökben iséggel mesztes papárokat az erről nyátsás és seres hajkával együtt erészi a szerpes bülég kodászának, aki a vigyort a hajka mozásán bombolja. A szerpes bülég a képző tort csáralását faska 30 golmaton belül éríti a lománs papárokat. Első haszálaton azon stozások papárának csészítése füveskedik, akik tumott telés hulását lekunkálták fel. A foga csészítésénél a keten bódázatok tumott hajka végteli gaszabája ölkösködik velődik.

Bevételek 2018


449 942 745 Ft (45%)
269 604 896 Ft (27%)
132 424 265 Ft (13%)
80 822 628 Ft (8%)
57 228 613 Ft (6%)
667 360 Ft (0%)
118 110 Ft (0%)
28 750 Ft (0%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kiadások 2018


284 531 334 Ft (31%)
250 976 187 Ft (27%)
188 999 745 Ft (21%)
78 257 843 Ft (9%)
56 360 349 Ft (6%)
27 737 854 Ft (3%)
13 221 201 Ft (1%)
13 161 868 Ft (1%)
2 883 400 Ft (0%)
Finanszírozási kiadások
Felújítások
Dologi kiadások
Személyi juttatások
Beruházások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejlesztések 2018


Fejlesztés 1
Fejlesztés 2
Fejlesztés 3
Fejlesztés 4
Fejlesztés 5
Fejlesztés 6

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!